Korrosion

Almindelig korrosion (rustdannelse) forekommer naturligt i akkumuleringsbeholdere. Imidlertid er der korrosionsformer, der har bakteriel baggrund, og som er mere kritiske i deres påvirkning i tankens indre. Nogle typer bakterier producerer stærke mineralske syrer som svovlsyre og saltsyre, og disse er i stand til at ødelægge selv højt legerede stålkvaliteter meget hurtigt.

Tanke5

Bakteriel korrosion er karakteriseret ved, at tæringen er afgrænset til det sted, hvor bakterien lever. Resultatet er grubetæring, hvor tæringen forårsager en fordybning i metallet og med tiden forretter en gennemtæring, hvis ikke den afskrabes, og dermed stoppes.