Medlemsskaber

JH DYK ser det som en nødvendighed at følge de forskellige brancher og deres udvikling. Derfor er virksomheden medlem af en række organisationer, der hver især repræsenterer de brancher, som JH DYK som virksomhed har en interesse i at følge.


DANVA Interesseorganisation for virksomheder, der professionelt arbejder med vand eller spildevand.

DVV Danske Vandværker er brancheforening for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også vandbranchens industri og leverandører.
Danske vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrere  sig om forsyning af drikkevand.
DF Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværker fordelt over hele landet.

FDKV Foreningen Danske Kraftvarmeværker varetager medlemmernes interesser i økonomi, energi- og miljøspørgsmål over for regering, folketing, energileverandører, elsammenslutningerne i Danmark og offentlige myndigheder i øvrigt, herunder monopoltilsynet samt at danne forum for drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne.

DEMTEK Dansk Miljøteknologi arbejder for en moderne og fremsynet miljøpolitik – med strenge miljøkrav og høje standarder, aktiv deltagelse i det internationale miljøsamarbejde, en grøn markedsøkonomi med miljørigtige priser og en forskning i verdensklasse.