Anoder

Katodisk beskyttelse af skibe og havneanlæg har givet JH DYK mange opgaver og en spændende indsigt i de områder, der reducerer korrosion. Katodisk beskyttelse omhandler, for JH DYK’s vedkommende, montering af anoder på de emner, der skal beskyttes mod korrosion. Det kan , som nævnt, være skibe og havneanlæg, men det kan også være beskyttelse af betondele i forbindelse med broer.

Flere af de danske broer og stort set alle jyske broer har haft opgaver, hvor JH DYK har løst opgaver med udskiftning af kabler, montering af anoder, udboring af betonkerner, samt mange andre større eller mindre opgaver.

Katodisk beskyttelse af havneanlæg

kaj1 Katodisk beskyttelse af havneanlæg 3 kaj14 kaj5

Kajanlæg i havne er konstant udsat for havvandets påvirkning. Uden anoder nedbrydes disse kajanlæg  i løbet af en årrække. Ved at montere anoder gør man væggene til katode, og kan dermed lede korrosionen til anoden. Ved at udskifte anoderne med mellemrum, forlænger man kajanlæggets levetid betydeligt.

Katodisk beskyttelse af skibe

anoder 3 anoder 1

Korrosion på skibe er også et stort problem. På samme måde, som ved havneanlæg, kan skibe beskyttes med anoder i zink eller aluminium.

Montering af anoder kan ske, når skibet er i dok, men kan også udføres af dykkere fra JH DYK.