Klassesyn

Klassesyn er obligatorisk for alle passagerskibe og skal gennemføres en gang om året. Klassesynet kan foretages i dok det ene år, og det efterfølgende år af dykker. Synet er i hele forløbet overvåget af en repræsentant fra det bureau, der har certificeret den udførende virksomhed.

Ved klassesyn i dok forberedes synet det efterfølgende år. I nogle tilfælde kan der markeres på skibets bund, hvilket spor dykkeren skal følge ved inspektionen. Dermed kan det garanteres, at dykkeren undersøger de områder, man ved forrige års inspektion har valgt.

Herunder billeder fra klassesyn på Vesborg. Repræsentanter fra Bureau Veritas følger med via monitoren, og kan umiddelbart spørge ind til ting, der observeres undervejs.

klassesyn 6

Klassesyn af andre skibstyper skal gennemføres med mindst 2½ års mellemrum. Der er dog ikke alle skibe, der er underlagt lovkrav om klassesyn.