ROV inspektion

ROV (Remote Operated Vehicle) er en fjernstyret undervandsrobot, der benyttes til foranalyser i forbindelse med inspektion af akkumuleringstanke. Ved brug af ROV er det ikke nødvendigt at enten køle tanken ned, eller tømme den. Så længe temperaturen ikke overstiger 65° vil ROV’en fungerer upåklageligt og levere den dokumentation der forventes.

rov rov1

Robotten sender data, billeder og filmsekvenser, og kan dermed dokumentere eventuelle problemer på en effektiv måde. Dokumentationen er forsynet med data, så det efterfølgerne er muligt at lokalisere de dokumenterede problemer inden for få centimeter. ROV’en kan ikke udføre opgaver udover inspektionsopgaver.

Enheden styres fra kontrolpulten i vort rullende kontor. Operatøren kan dirigere ROV’en ud i alle afkroge af en akkumuleringstank. Det udløser en række fordele:

  • Tanken skal ikke køles ned eller tømmes
  • ROV’en kan dirigeres derhen, hvor man har mistanke om et problem
  • Metoden er effektiv og udføres uden driftstop
  • Foranalysen giver et godt udgangspunkt for en kvalificeret vurdering
  • Tilstandsrapporten giver senere detaljerne og dermed et beslutningsgrundlag
  • JH DYK arkiverer resultatet, så det kan anvendes ved senere inspektioner

ROV eller dykker

Vi bliver jævnligt spurgt om, hvorfor vi ikke anbefaler brugen af ROV (Remote Operated Vehicle) – eller i daglig tale: undervandsrobot.

Svaret er enkelt.

  • Anvendelse af ROV er ofte et fordyrende led
  • Vi anbefaler kun sjældent ROV til inspektion af rentvandstanke, fordi en ROV kun kan kigge på de enkelte elementer. Den kan kun, med besvær og fare for at sætte sig fast, komme omkring installationer, søjler og rør.
  • ROV kan observere og rapportere, men ikke udføre afhjælpende opgaver.
  • Den kan ikke beføle mistænksomme sprækker eller fjerne fremmede elementer i tanken, hvorfor det oftest alligevel vil være nødvendigt at tømme tanken eller sende en dykker ned for en manuel inspektion og evt. rengøring i forlængelse af ROV inspektionen.

JH DYK anbefaler helt klart brug af dykker. Vi anser det for den bedste og mest skånsomme måde at rengøre og inspicere rentvandstanke.

En dykker der har rengjort tanken, vil efterfølgende minutiøst gennemgå hele tankens bund, sider og loft. Han vil tjekke alle rør, søjler, udluftninger og overløb. Og er der afsløringer, der skal udbedres, sker det oftest i samme arbejdsgang.

Tidsforbruget er typisk meget mindre end når tanken skal tømmes. Når opgaven er afsluttet og dykkeren forlader tanken, skal der ikke gøres mere før næste planlagte inspektion.