Skibsinspektion

Forskellige hændelser kan udløse et ønske om skibsinspektion. Det kan være rutinemæssige undersøgelser af skroget under vandlinjen. Belastning af skroget kan medføre ændringer i konstruktionen, hvorfor det er vigtigt at foretage en inspektion. Dels er der lovmæssige krav, men det kan tillige være anbefalinger fra Søfartsstyrelsen, der skal efterkommes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Bjergning4

Ved grundstødning og lignende hændelser, hvor fartøjet har været udsat for ekstrem påvirkning, vil forsikringsselskabet altid forlange en inspektion, enten i dok eller ved dykkerinspektion. JH DYK har udført mange inspektioner, både på hurtigfærger, hvor farten udsætter skroget for stor belastning, samt på fartøjer, der har været grundstødt.

For at udføre disse opgaver, skal virksomheden være klassegodkendt og certificeret ved en anerkendt instans, fx. Bureau Veritas. Denne instans er forpligtet til at føre tilsyn med virksomheden, således at den certificering, man har opnået, svarer til den type opgaver, man kan udføre. JH DYK er certificeret ved flere instanser.

Inspektion af mindre fartøjer, der ikke er omfattet af lovkrav om certificeret inspektion gennemføres i vid udstrækning. JH DYK har udført mange af den slags opgaver.