Tørkøler

I de tilfælde hvor værket ikke selv, har mulighed for at køle tanken ned til ca. 36 grader, har JH DYK mulighed for at assisterede med nedkølingen ved hjælp af en tørkøler, før det er forsvarligt at sende en dykker ned i tanken.

Ny torkoler 1 Ny torkoler 2

Kølingen kan være en længere proces, og kan tage 1-3 døgn, førend den ønskede temperatur er nået. Ved at koble tørkøleren til tanken føres det varme vand øverst i tanken ned til køleren, hvorefter det efter køling atter pumpes ind i bunden af tanken.

På den måde sker den en langsom nedkøling af vandet, og fordelene ved denne proces er, at der ikke er driftsstop, tanken skal ikke tømmes, og omkostningerne er til at overskue, fremfor tømning og dermed driftsstop.