Brandtanke/sprinklertanke

En række virksomheder er placeret langt fra vandværker med tilstrækkelig kapacitet til indsats i forbindelse med brand. Disse virksomheder er underlagt lovkrav om etablering af en eller flere brandtanke, også kaldet sprinklertanke. Ligeledes er virksomheder med potentiel stor risiko for brand underlagt de samme krav. Disse brandtanke er typisk støbte betonanlæg, som varierer i størrelsen, alt efter, hvilken virksomhed, det drejer sig om. Tankene er i de fleste tilfælde placeret under jorden og fungerer selvstændigt eller som supplement, hvor brandvæsenet kan koble deres udstyr på, og dermed anvende tankens indhold til slukningsbrug i tilfælde af brand.

Inspektion af brandtanke er nødvendigt, og lovkravet tilsiger, at brandtanke skal inspiceres mindst hvert 8. år.

JH DYK tilbyder en serviceaftale, hvor virksomhedens brandtank får et periodisk eftersyn. Inspektionen gennemføres og der udarbejdes en tilstandsrapport suppleret med billed- og videomateriale. Rapportens konklusion danner grundlag for en anbefaling til udbedring af evt. fundne fejl.

Da brandtanke for det meste af tiden ikke ydes megen opmærksomhed, er sandsynligheden for, at der opstår et eller andet, der kan påvirke tankens funktion absolut til stede. Der er ikke de store krav til, hvordan tanken er forseglet. Det åbner mulighed for, at uønskede objekter kan tilstoppe ventiler, sprinklere, pumper mv.

Ved jævnlig inspektion kan man undgå overraskelser. Udover inspektion tilbyder JH DYK tillige at udføre reparationer ud fra tilstandsrapportens konklusioner.


Tilstandsrapport

Med hver inspektion følger en tilstandsrapport, som med video- og billedoptagelser dokumenterer tilstanden af tanken. Ligeledes kommer rapporten med anbefalinger på eventuelle løsninger.