Brandtanke/sprinklertanke

Inspektion af brandtanke er nødvendigt, og lovkravet tilsiger, at brandtanke skal inspiceres mindst hvert 8. år.

Ved jævnlig inspektion kan man undgå overraskelser. Udover inspektion tilbyder JH DYK tillige at udføre reparationer ud fra tilstandsrapportens konklusioner.


Tilstandsrapport

Med hver inspektion følger en tilstandsrapport, som med video- og billedoptagelser dokumenterer tilstanden af tanken. Ligeledes kommer rapporten med anbefalinger på eventuelle løsninger.