Akkumuleringstanke

Inspektion af akkumuleringstanke på varmeværker og kraftvarmeværker har siden 1997 været en væsentlig del af kerneforretningen i JH DYK. Med højt specialiseret udstyr og oparbejdet know-how ved vi lige nøjagtigt, hvilke elementer, der er sårbare, og hvad vi skal kigge efter, når vi udfører inspektion.


Hvad omfatter en inspektion

Med hver inspektion følger en tilstandsrapport, som med video- og billedoptagelser dokumenterer tilstanden af tanken. Ligeledes kommer rapporten med anbefalinger på eventuelle løsninger.

Inspektionen med fokus på tæringer omfatter:

  • eftersyn af skørt
  • besigtigelse af bund, loft og rørinstallationer
  • afskrabning af bakteriel korrosion, hvilket stopper tæringen

Tillægsydelser

Såfremt JH DYK skal udføre de arbejder, som inspektionen afdækker, kan det fx være:

  • Hel eller delvis nedkøling med tørkøler til max 36°. Køleren installeres typisk 1-3 dage før inspektionen.
  • Støvsugning af tankbund. Aktive grubetæringer registreres og afskrabes
  • Lukke gennemtæringer med jernkit
  • Montering af bandager
  • Ved flancerede centralrør kan der lukkes af, så utætte hovedventiler kan udskiftes
  • Udføre svejse- og skæreopgaver i tanken

ROV inspektion af akkumuleringstanke

JH DYK foretager inspektion med ROV i både tryksatte og trykløse tanke. ROV kan bruges i tanke med en temperatur på max 65°.

Se mere om ROV her.