Rentvandstank

Rengøring af rentvandstanke foretages med “støvsuger”. Aflejringerne, der hovedsagligt består af kalk, okker og mangan, er vigtige at fjerne, for at mindske risikoen for ophobning af bakterier i slamlaget. Efter rengøring af tanken udføres et omfattende tjek af vedligeholdelsestilstanden. Kontrollen omfatter dels kontrol af revner og sprækker, rørtilslutninger, udluftninger mm.

Alt dokumenteres med billeder og film optagelser, og al dokumentation arkiveres, så man ved senere inspektioner kan følge udviklingen fra tidligere observationer.

Metoden er både hurtigere og billigere end den hidtil anvendte, og kræver hverken tømning af beholder, desinficering, eller stop af driften mens arbejdet udføres.