Iltningstårn

Iltningstårnet er vandværkets mest belastede del, og fungerer det ikke korrekt, kan det få negative følger for vandkvaliteten. Hvis vandet ikke iltes tilstrækkeligt kan der opstå problemer med udfældning af de forbindelser, som iltningen sikrer.

Det anbefales at iltningstårnet inspiceres og renses 1-2 gange årligt. Typisk foregår rensningen med svag højtryksspuling, som ofte er tilstrækkeligt for at rengøre tilfredsstillende. Efter rengøringen desinficeres hele området omkring iltningstårnet.

iltn 3 iltn 1 iltn 2