Vandværker

Drikkevand er en ressource, som vi på alle måder skal værne om, samt bruge og behandle med omtanke. For at sikre kvaliteten af vort drikkevand er det vigtigt, at der under drift og vedligehold af anlægget lægges vægt på renlighed og god hygiejne.

JH DYK har siden 2001 udført tilstandskontrol af rentvandstanke og højdebeholdere, og sikrer vandværket en klar besked om, hvordan anlæggets tilstand er. Værket kan herefter igangsætte den korrekte indsats for at forebygge forureningskilder og bakteriel forurening af drikkevandet.

JH DYK introducerer høje tekniske krav til tilstandskontrollen. Vi benytter udelukkende desinficeret udstyr ved dykning i rentvandstanke. Anvendt udstyr er dedikeret til denne type opgaver, og benyttes ikke til andre formål. Alt arbejde udføres efter samme koncept, som anvendes i fødevareindustrien.

Tilstandsrapport

Med hver inspektion følger en tilstandsrapport, som med video- og billedoptagelser dokumenterer tilstanden af tanken. Ligeledes kommer rapporten med anbefalinger på eventuelle løsninger. Såvel dykkerinspektion som rapport og billeder tilsendes ligeledes digitalt.