Vandværker

Drikkevand er en ressource, som vi på alle måder skal værne om, samt bruge og behandle med omtanke. For at sikre kvaliteten af vort drikkevand er det vigtigt, at der under drift og vedligehold af anlægget lægges vægt på renlighed og god hygiejne.

JH DYK har siden 2001 udført tilstandskontrol af rentvandstanke og højdebeholdere, og sikrer vandværket en klar besked om, hvordan anlæggets tilstand er. Værket kan herefter igangsætte den korrekte indsats for at forebygge forureningskilder og bakteriel forurening af drikkevandet.

vandvaerk

JH DYK introducerer høje tekniske krav til tilstandskontrollen. Rengøring udføres under strenge hygiejniske forhold, og der anvendes udelukkende miljøgodkendte rengøringsmidler i processen, og vi benytter udelukkende desinficeret udstyr ved dykning i rentvandstanke. Anvendt udstyr er dedikeret til denne type opgaver, og benyttes ikke til andre formål. Alt arbejde udføres efter samme koncept, som anvendes i fødevareindustrien.

vandvaerk1

JH DYK benytter ikke ROV ved inspektion af rentvandstanke. Inspektionen udføres af dykker af hensyn til resultatet i forhold til ROV. Dykkeren er bedre i stand til at dokumentere det, der observeres, og kan nemt anskueliggøre de problemer, der findes i tanken. Under inspektionen kan der føres samtale mellem dykker og de repræsentanter for vandværket, der er til stede, og der kan træffes afgørelser imens.

Forurening

Der kan være mange årsager til, at et vandværk rammes af forurening. Erfaringen har vist adskillige muligheder, fx.

  • utætheder omkring pakninger
  • tæring af rør i og omkring vandreservoiret
  • revner i beton som følge af sætningsskader
  • indtrængen af rodnet i smårevner
  • indtrængen af insekter, snegle og smådyr

Uanset hvad årsagen til forureningen er, så kan JH DYK afdække problemet. Virksomheden råder over den rette teknologi, og med erfaringen som ballast, løses alle opgaver hurtigt og effektivt.

Tilstandsrapport

Med hver inspektion følger en tilstandsrapport, som med video- og billedoptagelser dokumenterer tilstanden af tanken. Ligeledes kommer rapporten med anbefalinger på eventuelle løsninger. Såvel dykkerinspektion som rapport og billeder tilsendes ligeledes digitalt.