Tilstandsrapport

Alle detaljer i inspektionen dokumenteres i tilstandsrapporten. Indholdet gennemgår nøje alle observationer, der er registreret under inspektionen.

Alle observationer understøttes af billeder og filmsekvenser, og hver observation følges af en anbefaling til udbedring.

kontrolmappen