Vognenes betydning

Inspektionsopgaverne er skarpt adskilt, og hos JH DYK er det kendetegnet ved, at den vogn, der sendes ud på en opgave, er indrettet specielt til at løse netop den type opgave, der er stillet.


Vandværksbilen er indrettet til alle opgaver, der vedrører rentvandstanke og højdebeholdere. Alt udstyr her er rent og desinficeret, ligesom området omkring arbejdsstedet desinficeres, således at risikoen for en forurening reduceres til et minimum.

JH DYK opretholder faste og sikre procedurer for håndtering af det udstyr, der indgår i vognens indretning.


Akkumuleringsbilen er indrettet til alle opgaver, der vedrører akkumuleringstanke; brandtanke; damvarmelager samt havnearbejde.

Alt udstyr der anvendes, er rengjort og underlagt virksomhedens egne procedurer for sikker og sober anvendelse.

Udstyret kræver ikke desinfektion.