Vognenes betydning

Inspektionsopgaverne er skarpt adskilt, og hos JH DYK er det kendetegnet ved, at den vogn, der sendes ud på en opgave, er indrettet specielt til at løse netop den type opgave, der er stillet.


grønbil

Den grønne vogn er indrettet til alle opgaver, der vedrører rentvandstanke og højdebeholdere. Alt udstyr her er rent og desinficeret, ligesom området omkring arbejdsstedet desinficeres, således at risikoen for en forurening reduceres til et minimum.

JH DYK opretholder faste og sikre procedurer for håndtering af det udstyr, der indgår i vognens indretning.


rødbilDen røde vogn er indrettet til alle opgaver, der vedrører akkumuleringstanke og brandtanke. Kan tillige benyttes ved opgaver inden for rederibranchen.

Alt udstyr der anvendes, er rengjort og underlagt virksomhedens egne procedurer for sikker og sober anvendelse.

Udstyret kræver ikke desinfektion.


blåbil

Den blå vogn er indrettet til opgaver, der relaterer sig til opgaver ved havneanlæg, samt opgaver der har sin oprindelse i rederibranchen.

Dette område i branchen er ofte det urene og hårde område, hvor udstyret belastes til det yderste, og hvor forholdene tit er barske med hensyn til forurening og vejrlig.

Udstyret kræver ofte ekstraordinær vedligeholdelse.