Reaktionsbassin

Reaktionsbassinet er der, hvor vandet ender efter iltningen. I dette bassin får jern, mangan og ammonium tid til at reagere med ilten. Jernet omdannes til okker, mangan udfældes som brunsten. Disse forekomster skal fjernes fra bassinet.

Reaktionsbassin suges rent for slam af dykkeren. Er der tale om tømning af tanken kan tanken højtrykrenses og desinficeres.

Opsuget slam kan ledes til slambassin eller tankvogn.

reak 2 reak 1